10/07/17  Tin tức từ Trường  434
GD&TĐ - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Thông tư 15/2017/TT-BGDDT sửa đổi Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
 13/07/17  Tin tức từ Trường  368
GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi, giáo viên kiêm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn trường THCS được giảm định mức tiết dạy như thế nào? - Nguyễn Trọng Hiếu - tỉnh Đồng Nai (tronghieu***@gmail.com).