Quy định giảm định mức giờ dạy đối với giáo viên kiêm Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn

GD&TĐ - Hỏi: Xin hỏi, giáo viên kiêm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Công đoàn trường THCS được giảm định mức tiết dạy như thế nào? - Nguyễn Trọng Hiếu - tỉnh Đồng Nai (tronghieu***@gmail.com).

7_LTHJ(1).jpg

* Trả lời:

Nội dung bạn quan tâm chúng tôi xin được tư vấn cụ thể như sau:

Theo Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số: 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ GD&ĐT "Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" - có nêu:

Giáo viên làm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách trường tiểu học, trường chuyên biệt cấp tiểu học được giảm 4 giờ dạy trong một tuần (quy ra 140 giờ dạy trong một năm học); Trường trung học cơ sở, trường chuyên biệt cấp trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường chuyên biệt cấp trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh được giảm 3 giờ dạy trong một tuần (quy ra 105 giờ dạy trong một năm học);

Sỹ Điền

Bài viết liên quan